Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

1.    Przetwarzając dane osobowe, SINTERPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 466175, zwana dalej również „Spółką” realizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 ze zm.).

 

2.    Za pośrednictwem strony internetowej hanzilla.pl (zwanej dalej „Portalem”) Spółka gromadzi dane:

a)      podczas rejestracji w Portalu – nazwa użytkownika, adres e-mail;

b)      wykorzystując cookies.

 

3.    Szczegółowe dane dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Regulaminie Portalu.

 

4.    Cookies to pliki, które zawierają dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika Portalu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu z Portalem.

 

5.    Cookies wykorzystywane są w celu:

a)                  umożliwienia prawidłowej prezentacji Portalu na różnego typu urządzeniach końcowych użytkownika;

b)                 tworzenia statystyk wykorzystywania Portalu.

 

6.    Portal wykorzystuje następujące rodzaje cookies:

 

a)                 Ustawienia – przechowywane są informacje pozwalające na zmianę zachowania lub wyglądu witryny, na przykład jej wersji językowej lub treści dostarczanych do użytkownika. Nazwą cookie wykorzystywaną do tego celu są coookies „u[numer]”, gdzie [numer] jest liczbą naturalną. Utrata ustawień zapisanych w tym pliku może obniżyć poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić korzystania z niej.

 

b)                 Bezpieczeństwo – służą do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania oraz do ochrony danych użytkownika przed dostępem osób niepowołanych. W tym celu wykorzystywane jest cookie: „session”.

 

c)                  Analityka – Google Analytics to bezpłatne narzędzie internetowe Google, które pozwala właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników. Google Analytics zapisuje pliki cookies pod domeną odwiedzanej witryny. Korzysta z zestawu plików cookies (takich jak „__utma” czy „_utmz”), które umożliwiają anonimowe zbieranie informacji i przekazywanie danych na temat trendów bez identyfikowania poszczególnych użytkowników. Szczegółowe informacje o używanych plikach cookie przez Google znajduje się pod adresem:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

 

7.    Cookies są bezpieczne dla urządzeń końcowych oraz zgromadzonych na nich danych.

 

8.    Cookies nie dokonują zmian konfiguracyjnych urządzeń końcowych. Cookies nie służą identyfikacji bądź ustalaniu tożsamości użytkowników.

 

9.    Cookies są w użyciu, o ile zostaną zaakceptowane przez przeglądarkę a użytkownik ich nie  usunie z urządzenia końcowego. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować ze stosowania cookies, jednak dokonywane zmiany ustawień mogą spowodować zablokowanie możliwości odwiedzania Portalu bądź korzystanie z jego funkcjonalności.

 

10.              Brak zgody na wykorzystywanie cookies wymaga zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

 

11.              Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies można znaleźć tutaj:

a)             Przeglądarka Opera                           http://goo.gl/zG33F

b)            Przeglądarka Internet Explorer:         http://goo.gl/1PuWj

c)             Przeglądarka Google Chrome:           http://goo.gl/gthXE

d)            Przeglądarka Firefox                         http://goo.gl/i436e